”Onödigt att rikta stöd till alla ungdomar”

Sänkt arbetsgivaravgift för alla unga är en ­reform som är dyr och inte löser de problem som faktiskt finns. Istället bör fokus riktas mot en mindre grupp ungdomar som ­behöver stöd att få ett arbete, skriver Thomas af Bjur, vid TCO.

Uppdaterad
Publicerad
De flesta ungdomar klarar övergången från skola till ­arbete på egen hand och utan särskilda insatser, skriver Thomas af Bjur.

De flesta ungdomar klarar övergången från skola till ­arbete på egen hand och utan särskilda insatser, skriver Thomas af Bjur.

Foto: FREDRIK SANDBERG/TT
Thomas af Bjur

Thomas af Bjur

Foto: TCO
Annons

I den offentliga debatten hävdas ofta att Sverige har en oroväckande hög andel unga som står utanför arbetsmarknaden. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökningar är arbetslösheten bland 15 till 19-åringar över 40 procent och bland 20 till 24-åringar närmare 18 procent. Till synes alarmerande siffror. Det är emellertid en beskrivning som är missvisande och som därtill visat sig leda till kostsamma politiska reformer utan synbar effekt på den problematik som måste åtgärdas. Den nedsatta arbetsgivaravgiften för alla unga är ett exempel på en sådan bred och ekonomiskt dyrbar reform som skjuter över målet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons