Fredrik Svenaeus:Manualen som tog sorgen ifrån oss

I en ny bok beskriver två forskare hur psykiatrin förvandlade normal nedstämdhet till en sjukdom med epidemisk utbredning. Felet, menar de, ligger i diagnosinstrumentet DSM som offrade patientens livsvärld på objektivitetens altare.

Fredrik Svenaeus
Publicerad
Annons

Normal är ett ord med många betydelser. Det kan betyda frisk, men också biologiskt funktionell, vanligt förekommande eller socialt accepterad, och man bör försöka hålla de olika alternativen isär när man hävdar att någon inte är normal. En som i högsta grad förstår sig på de olika innebörderna av ordet normal är Manfred Lütz, som är psykiatriker och chefsläkare vid Alexianersjukhuset i Köln, samt författare till boken ”På tok! Vi behandlar fel människor; vårt problem är de normala” (anmäld under strecket 4/4 2010). Lütz huvudtes är att det verkliga problemet i vårt samhälle är en alltför trång och kvävande syn på vad som är normalt (i betydelsen socialt accepterat) och inte de psykiskt sjuka.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons