Rökningens koppling till reumatism klarlagd

Rökning kan vara en viktig utlösande faktor bakom ledgångsreumatism. Forskare vid Karolinska Institutet har funnit att rökning hos vissa framkallar en specifik immunologisk reaktion som i sin tur kan trigga igång sjukdomen.

Anna-Lena Haverdahl
Publicerad
Annons

– Vi har länge vetat att rökning ökar risken för reumatism men hittills har vi inte känt till mekanismen bakom, säger professor Lars Klareskog, vid enheten för reumatologi vid Karolinska Institutet.

Han är en av de ansvariga forskarna bakom en ny studie där forskarna jämfört nyinsjuknade i reumatoid artrit med en frisk kontrollgrupp.
Totalt 930 sjuka och lika många friska ingår i studien som publiceras i januarinumret av tidskriften Arthritis & Reumatism.
Samtliga har besvarat frågor om sin livsstil, bland annat rökvanor och lämnat blodprov för genetisk analys.
Resultatet visar att rökande patienter med ärftlighet för sjukdomen har utvecklat antikroppar mot ett visst förändrat protein som normalt inte finns hos friska. Denna immunologiska reaktion finns hos två tredjedelar av patienterna med ledgångsreumatism men förekommer bara i sällsynta fall hos friska.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons