Avdrag för räntor bör ses över

De unga i Sverige är alltför skuldsatta, ofta med lån långt över årsinkomsten. Därför är det dags att ifrågasätta rätten att dra av räntorna. Hittills har samtliga partier blundat för detta problem, skriver Gabriel Wikström, SSU.

Publicerad
Annons

Sveriges unga är allt mer skuldsatta och den ökade skuldbördan står i direkt relation till en ickefungerande bostadsmarknad. Ett alldeles för lågt byggande av hyresrätter i kombination med omfattande bostadsrättsombildningar har lett till att allt fler unga har tvingats ta lån som vida överstiger deras årsinkomst. Statistik från undersökningsföretaget UC visar till exempel att unga bolånekunder i Stockholm mellan 18 och 35 har nästan fyra gånger större skulder än årsinkomst. Bland unga med bostadslån har skuldbördan ökat med 92 procent sedan 2006.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons