”Säg nej till begränsning av akademiska friheten”

Forskare måste även i fortsättningen få välja på vilket sätt deras resultat ska publiceras. Detta är hotat i ett nytt initiativ på EU-nivå. Vetenskapsrådet och andra finansiärer bör upprätthålla sin integritet och fortsätta stå på forskarnas sida, skriver Hans Ellegren, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för forskningspolitiska frågor.

Publicerad
Den inslagna vägen mot att ändra forskares publiceringskultur genom plan S går ut över enskilda forskare, drabbar vissa områden särskilt hårt och hotar att drabba forskningens kvalitet, skriver Hans Ellegren.

Den inslagna vägen mot att ändra forskares publiceringskultur genom plan S går ut över enskilda forskare, drabbar vissa områden särskilt hårt och hotar att drabba forskningens kvalitet, skriver Hans Ellegren.

Foto: Markus Marcetic
Annons

Vetenskap är resultatet av de kreativa processer där människor formar nya idéer och tankar. Drivkraften ligger i vår inneboende nyfikenhet och vilja att söka ny kunskap. Denna drivkraft, och det förutsättningslösa kunskapssökandet, är så viktigt att det är reglerat i lag. För forskningen skall enligt Högskolelagen, 1 kap. 6§ gälla att problem får fritt väljas, metoder får fritt utvecklas och resultat får fritt publiceras. Vi brukar kalla detta för den akademiska friheten. Men det skulle också kunna beskrivas som ett fundament för ett demokratiskt samhälle.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons