”Kunskapsrevolution enda sättet att lösa vårdkrisen”

Svensk hälso- och sjukvård måste lära sig att utveckla sig själv. Bara om sjukvården själv skapar och sprider kunskap kan vi lösa dagens vårdproblem. Det skriver företrädare för Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet som i dag presenterar ett gemensamt åtgärdsprogram för hälso- och sjukvården.

Publicerad
Annons

Vi är alla beroende av att vården fungerar. För att människor ska känna trygghet och tillit behöver vården finnas där när vi är som svagast. Svenskarna lyfter också fram sjukvården som en av valets viktigaste frågor. Problemen berör och engagerar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons