”Utredningen ignorerar forskning om kvalitet”

Vi blir överraskade av att Välfärdsutredningen anser det mycket svårt och komplicerat att mäta och arbeta med kvalitet i välfärdssektorn. Det finns nämligen en omfattande kunskap i Sverige om hur sådant arbete bör bedrivas, skriver ett flertal forskare och andra verksamma inom kvalitetsområdet.

Publicerad
Ilmar Reepalu, utredare bakom Välfärdsutredningen.

Ilmar Reepalu, utredare bakom Välfärdsutredningen.

Foto: Lars Pehrson
Annons

I dag pratas det väldigt mycket kvalitet inom politiken. Alla vill se förbättringar och högre kvalitet inom vård, skola och omsorg. Åsikterna om hur detta ska ske är många. Debatten är het som följd av Välfärdsutredningen och de två publicerade betänkandena ”Ordning och reda i välfärden” samt ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning” framtagna av utredaren Ilmar Reepalu. En utredning som i stor utsträckning berör förmågan att leverera god kvalitet. I detta utredningsarbete citeras knappt någon relevant forskning om kvalitet. Det som förvånar oss mest är dock att svenska forskare inom kvalitetsområdet och svenska branschorganisationer inom kvalitetsområdet överhuvudtaget inte tillfrågats eller bjudits in i detta arbete. Många av de personer som uttalar sig samt tycker till om kvalitet och kvalitetsarbete har enligt vår kännedom ingen eller åtminstone mycket begränsad kännedom om detta sakområde. Detta upplever vi som mycket konstigt. Varför ska lekmän föra hela diskussionen när vi har en gedigen och välrenommerad kvalitetsforskning i landet?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons