”Sverige kan nå målet om förnybar el snabbare”

Av och till ställs frågan om målet om 100 procent förnybar el till 2040 är realistiskt. Vi menar att det inte är bara realistiskt, utan med den mycket snabba tekniska och ekonomiska utvecklingen vi nu ser inom hela energiområdet kan det till och med gå snabbare, skriver energiminister Ibrahim Baylan (S) och Lise Nordin (MP), energipolitisk talesperson.

Publicerad
Ibrahim Baylan (S) och Lise Nordin (MP).

Ibrahim Baylan (S) och Lise Nordin (MP).

Foto: Linus Sundahl-Djerf, Fredrik Hjerling
Annons

2016 var ett historiskt år för svensk energipolitik. Trettio år av politisk oenighet kring energipolitiken är över. Nu har vi en bred, blocköverskridande energiuppgörelse. Sverige har fått ett mål om 100 procent förnybar el till 2040. Vi har skapat långsiktiga förutsättningar för ökad kärnsäkerhet, moderna miljökrav inom vattenkraften, småskalig elproduktion och långsiktiga investeringar i elnät. Ett nytt mål om 50 procent effektivare energianvändning till 2030 höjer också takten i arbetet med energieffektivisering.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons