Mattias Legnér:Från belastning till dyrbart kulturarv

I samband med att kunskapssamhället avlöst industrisamhället har fabriksområden sakta kommit att omvärderas som kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Industriarvet har också blivit ett verktyg för att gjuta nytt liv i krisdrabbade kommuners ekonomi och samhällsliv.

Publicerad
Annons

Historien är en helt central del i den föreställningsvärld som definierar platser. Platsen kan vara en stad eller en del av en stad. I sin avhandling På stadens yta. Om historiseringen av Haga (Göteborgs stadsmuseum, 391 s) visar bebyggelseantikvarien Ingrid Martins Holmberg hur Haga i Göteborg har genomgått en omvärdering från att vara en ”ful” arbetarstadsdel till att uppfattas som en ”fin” kulturmiljö värd att bevara. Hagas förflutna har gått från att vara en belastning för staden till att bli både en kulturell och en ekonomisk resurs. När platser förändras i grunden påverkas också invånarnas självuppfattning och känsloliv. Holmberg närmar sig problemet Haga med kulturmiljövårdarens byggnadshistoriska perspektiv. Hon frågar sig hur den process har sett ut som har gjort omvärderingen av Haga möjlig.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons