Genombrott på Hallandsåsen

Nu har den stora tunnelborren i Hallandsåsen, kallad Åsa, nått fram till mellanpåslaget mitt på åsen. Genombrottet genom bergväggen skedde på förmiddagen och är enligt Banverket en milstolpe för projektet.

TT
Publicerad
Annons

– Det känns alltid lite nervöst inför ett genombrott, men allt har gått bra, säger Banverkets informatör Nellie Larsson till TT.

Mellanpåslaget är den arbetstunnel som byggdes när man en gång tänkte sig att angripa berget inte bara från norr och söder, utan även från två håll mitt på. Åsa har borrat sig fram genom åsen söderifrån och att maskinen nu når fram till den färdiga tunneldelen vid mellanpåslaget innebär att man kan inspektera och byta ut slitna delar på borrhuvudet. Därmed får man också underlag för en säkrare prognos för tidsåtgång och kostnad för resten av bygget.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons