Glest med gaseller på kommunen

P J Anders Linder
Publicerad
Annons

Det har blivit med företagandet som med naturen. Allt fler känner starkt för miljön, men allt färre kan se skillnad på en lind och en alm. På motsvarande sätt har företagandet fått en allt större fanclub av Almitjänstemän, Tillväxtverkare, kommunala näringslivssekreterare, avknoppningskonsulenter, inkubatorföreståndare och EU-bidragsjägare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons