Marian Radetzki:Storstaden snart människans naturliga miljö

New York var 1950 världens enda megastad, med mer än 10 miljoner invånare. Om några år finns det 20 megastäder varav de flesta i u-länder. Arbete, skydd och stimulans är de viktigaste anledningarna till att människor i hela världen söker sig till storstäder.

Marian Radetzki
Publicerad
Annons

Om två år passerar mänskligheten en viktig milstolpe. Enligt FN:s prognoser kommer mer än hälften av världens befolkning då att bo i städer. Urbaniseringen är ett nytt och sensationellt fenomen som i grunden förändrar Homo sapiens levnadsvillkor. Det stora flertalet människor har alltid bott på landsbygden och försörjt sig på jordbruk. Ekonomhistorikern Angus Maddison har beräknat att blott sex procent av Europas befolkning, och omkring tre procent av Asiens, var stadsbor för 500 år sedan. Fler kunde det inte vara. Dåtidens lågproduktiva jordbruk förmådde helt enkelt inte att generera det överskott av livsmedel som skulle ha fordrats för att livnära en större stadsbefolkning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons