Mattias Legnér:Nationalismen fanns redan på 1700-talet

Enligt ett vanligt synsätt började nationella identiteter formas i och med franska revolutionen 1789. Nyare forskning visar dock att nationella och patriotiska tankefigurer uppstod tidigare än så, i samband med 1700-talets vurm för det antika arvet med dess medborgarbegrepp.

Publicerad
Gustav II Adolf, Sveriges kung 1611–32, använde gärna termen ”chauvinism” i sin aggressiva krigspropaganda.

Gustav II Adolf, Sveriges kung 1611–32, använde gärna termen ”chauvinism” i sin aggressiva krigspropaganda.

Annons

Forskning om nationalismen och dess ursprung har under det senaste årtiondet fått ett uppsving. Traditionellt sett har den förlagt nationalismens uppkomst till 1800-talet. Historikern Eric Hobsbawm hör till dem som tolkar nationer och nationella identiteter som resultatet av en moderniseringsprocess. Enligt detta synsätt föddes nationalismen som idé i och med franska revolutionen 1789, då huset Bourgogne störtades och ”folket” tog makten. En stat som byggde på ett folk av principiellt sett likvärdiga medborgare tog form och ersatte därmed en pyramidformad samhällsbyggnad med lydiga undersåtar i botten och den upplysta kungen i toppen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons