Finns inte tid för en öppen process

SSU har länge pläderat för en öppen valprocess, men vi inser dock att en sådan i dagsläget skulle göra större skada än nytta. Nu måste partiet fokusera på att bygga upp förtroendet och skapa förutsättningar för ett regeringsskifte 2014, skriver SSU-ordförande GABRIEL WIKSTRÖM.

Publicerad
Annons

Om socialdemokratins kris har det skrivits spaltmeter det senaste året. Ämnet har analyserats av allmänheten, forskare, journalister, politiska motståndare och inte minst av oss socialdemokrater själva. En underliggande känsla av brådska har präglat analyserna. En vilja till att hitta en lösning, att snabbt kunna vända utvecklingen. Genomgående teman för de slutsatser som dragits är att socialdemokratin måste göra en grundligare samhällsanalys, bli bättre på att formulera politiska lösningar samt öka representativiteten hos sina företrädare.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons