Svaga ägare bakom bolaget

Skandias stora problem under de senaste åren har bland annat berott på att bolaget saknar starka ägare. I brist på tydliga ägare, som kan sätta stopp för löne- och bonusexesser, har Skandia styrts av tjänstemän, alltifrån styrelse till direktion.

Nils-Olof Ollevik
Publicerad
Annons

Starka och tydliga ägare behöver inga starka direktörer utan effektiva verkställare. Styrelser som inte har ett direkt ägarmandat behöver starka och målinriktade direktörer, men riskerar samtidigt att bli beroende av dem.
Så har det varit i Skandia och så är det i flera andra svenska storföretag. Det tydligaste exemplet på ett tjänstemannastyrt företag är Volvo där till exempel Pehr G Gyllenhammar, som började som vd i Skandia, till slut tillskansade sig oinskränkt makt som både koncernchef och styrelseordförande.

Även Skandia styrdes helt från direktionsplanet på Sveavägen i Stockholm. Därmed gav styrelsen både initiativrätten och genomföranderätten till sina anställda direktörer.
Motsatsen finns, företag där styrelsen genom sitt stora ägande också styr sina företag med hjälp av sina direktörer. Wallenbergsfären hade tidigare ett starkt inflytande personifierat av Marcus Wallenberg (d ä). I dag är inflytandet mindre och utspätt via Investor och spritt ägande.
De mest typiska ägarstyrda företagen är
annars Ingvar Kamprads Ikea och familjen Rausings Tetra Pak.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons