ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Nödvändiga förändringar

REPLIK Efter hård kritik mot det nya kulturstödet ställer sig nu ett antal fria grupper som deltagit i arbetet i huvudsak bakom förslaget. Även de ser dock punkter som behöver förbättras.

Uppdaterad
Publicerad

Under våren har Stockholms Kulturstrategiska avdelning, på uppdrag av kulturnämnden, arbetat med att ta fram ett nytt stödsystem för det fria kultur- och föreningslivet. Målet är ett kulturstöd som på ett bättre sätt stimulerar produktivitet, konstnärlig förnyelse och kvalitet. Det nya systemet ska bland annat ge ett större utrymme för nya initiativ och projekt/verksamheter som strävar efter att nå nya målgrupper.

Vi är ett antal representanter från den fria kultursektorn som varit inbjudna att forma en arbetsgrupp i syfte att delta och följa utvecklingen av det för oss mycket viktiga stödsystemet. Under våren har vi träffats vid sex tillfällen à tre timmar och diskuterat hur förslaget har utvecklats.

Laddar…