”Statsministern tolkar lagen fel”

Det är svårt att befria sig från intrycket att statsministern både tillträtt sitt ämbete och utövat detta 
på ett sätt som inte står i överensstämmelse med andan i regeringsformen, skriver Björn Hasselgren.
Det är svårt att befria sig från intrycket att statsministern både tillträtt sitt ämbete och utövat detta på ett sätt som inte står i överensstämmelse med andan i regeringsformen, skriver Björn Hasselgren. Foto: Maja Suslin/TT

Det extra val som statsministern har förutskickat är olämpligt. Endast i yttersta nödfall bör ett extra val utlysas, och rege­ringen bör således inte fatta beslutet. Men i annat annat fall bör det bli föremål för en prövning i konstitutionsutskottet innan det verkställs, skriver forskaren Björn Hasselgren, KTH.

Publicerad
Annons

Statsministern har meddelat att rege­ringen avser att besluta om att utlysa extra val i enlighet med bestämmelserna i rege­rings­formens 3 kapitel 11 §. Detta vid sitt sammanträde den 29 december, då tre månader gått sedan den nyvalda riks­dagen samlades efter valet. Det är ett förhastat ­besked som inte bara är olämpligt utan också sanno­likt står i strid med förarbetena till bestämmelserna i vår viktigaste lag: regeringsformen. Beslu­tet bör inte fattas. Om det fattas bör det bli före­mål för en prövning av konstitutionsutskottet (KU) innan det verkställs.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons