Janne Holmén:Då idrotten vann kampen om folket

Synen på idrottsutövning har skiftat starkt under 1900-talet, och tävlingsidrotten har fått tjäna många samhälleliga syften. Trots skillnaderna i de politiska förhållandena finns många likheter i utvecklingen av sportandets roll i Sverige och Sovjet.

Publicerad
Annons

Inte minst bland blågula sportjournalister brukar svensk folkrörelseidrott lyftas fram som en i det närmaste unik företeelse. Den brukar framställas som väsensskild såväl från den kommersiella som från den gamla östliga statskontrollerade idrotten. Vid läsningen av två nyutkomna böcker som behandlar idrottens samhällsfunktion i Sverige respektive Sovjetunionen är det emellertid slående hur lika ländernas idrottshistoria är, trots skillnaderna i politiska förhållanden.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons