Johan Wennström:Så blev Michel Foucault högerns bästa vän

Michel Foucault i Paris, 1981.
Michel Foucault i Paris, 1981. Foto: Alexis Duclos / AP

När Foucault i mitten av 1970-talet provade LSD första gången blev han så överväldigad att han lade om kursen för sin filosofi. Bland annat tog han avstånd från den traditionella vänster han tidigare tillhört för att närma sig de politiska ideal han menade hade bättre förutsättningar att krossa det samhälle han hatade.

Johan Wennström
Publicerad
Annons

Var Michel Foucault, ett av de stora namnen förknippade med fransk postmodern filosofi, i själva verket nyliberal? För inte så länge sedan hade den frågan väckt förargelse både till höger och vänster. Men under de senaste åren har Foucaults förhållande till nyliberalismen omvärderats i båda lägren, med följden att vissa i den intellektuella vänstern distanserat sig från honom, medan delar av högern numera lyfter fram Foucault som en befryndad tänkare. Till exempel har nationalekonomen Mark Pennington i en artikel i en vetenskaplig tidskrift ägnad åt den nyliberala public choice-skolan, nyligen slagit en brygga mellan Foucaults syn på kunskap som en rent social konstruktion och Nobelpristagaren Friedrich Hayeks idé om att informella sociala institutioner som normer och traditioner, samt de priser som marknaden tillhandahåller, förmedlar kunskap och information som en enskild individ inte själv kan överblicka.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons