”Konflikter i skolan bör lösas lokalt”

Varje ärende som som gäller konflikter mellan hemmet och skolan och som anmäls till Skolinspektionen är ett misslyckande. Samtidigt kan konstateras att Skolinspektionen inte fungerar inte som en konfliktlösningsinstans med auktoritet och klara prejudikat, skriver professor Antoinette Hetzler som presenterar forskningsprojektet ”Konflikt i skolan”.

Publicerad
En anmälan till Skolinspektionen tar tid, men de flesta konflikter i skolan behöver skyndsamma lösningar, skriver professor Antoinette Hetzler.

En anmälan till Skolinspektionen tar tid, men de flesta konflikter i skolan behöver skyndsamma lösningar, skriver professor Antoinette Hetzler.

Foto: Janerik Henriksson/Scanpix
Annons

Inget land har gjort så mycket för att bli av med mobbning och kränkande beteende i skolan och för att tillförsäkra en jämlik utbildning för alla barn som Sverige. Trots det har antalet anmälningar till Skolinspektionen ökat. Det väcker frågor om möjligheterna att lösa konflikter med lagens hjälp, men också om vilken typ av konfliktlösningsåtgärder som finns på skolnivå och varför vissa konflikter inte kan lösas där utan förs vidare till en andra nivå.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons