Karl-Erik Tallmo:Upphovsrätten en 200-årig lag i förvandling

Lagen för dagen. I dag är det exakt 200 år sedan Sverige fick sin första upphovsrättslag och författarnas villkor började förbättras. Skydd för dramatik och musik skulle dröja ytterligare många decennier.

Karl-Erik Tallmo
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Sverige brukar berömma sig för att vara det första landet som införde en tryckfrihetslag, 1766. England avskaffade visserligen censuren redan 1694, men i Sverige uppstod tryckfriheten inte bara genom avsaknaden av censur utan genom en positiv lag som i ingressen fastställde att laglydnaden gynnas då ”missbruk och olagligheter genom trycket blifwa för Allmänhetens ögon ådagalagde”. Nu var detta dessvärre en betydligt kortvarigare fröjd än de flesta i dag tror. Redan efter tre månader ändrades lagen och 1774 var det mesta åter som förr. Fram till den så kallade svenska revolutionen 1809–10 ändrades tryckfrihetsförordningen ungefär 15 gånger, oftast i mer repressiv riktning. 1790 blev det till exempel förbjudet att skriva om franska revolutionen; Kjellgren använde exempelvis omskrivningen ”Ell’n är lös på Söder”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons