Övervakning måste bevakas underifrån

DIGITALA SPÅR 3. Enligt elektronikprofessorn Steve Mann är samhället så genomsyrat av teknik att det är illusoriskt att tro att vi fortfarande har ett privatliv. Han menar att det enda sättet att förvissa sig om att informationen om oss inte missbrukas är att alla övervakar alla.

Publicerad
Annons

Ipred, FRA-lagen och det nya datalagringsdirektivet har givit regeringen ökade övervakningsmöjligheter. Men vår integritet är även ansatt från andra håll. Hur kan man försäkra sig om att företag och civilsamhälle inte inkräktar på våra privatliv? Vi lämnar dagligen efter oss en ofantlig mängd digital information som sparas, analyseras och i vissa fall förs vidare till tredje part. Hur förvissar vi oss om att dessa data inte missbrukas? Går det ens med säkerhet att säga vad som utgör en integritetskränkning? Vårt deltagande i sociala nätverk (för att inte nämna dokusåpor) vittnar om hur olika privatlivet värderas av olika människor. Kanske underminerar vi ibland rentav vår egen integritet. SvD efterfrågade förra våren fler övervakningskameror i skolorna för att få bukt med det ökade antalet anlagda skolbränder (17/4 2008). Intervjuade elever samtyckte, då kamerorna ansågs bidra till bättre ordning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons