Skolans resursbrist är en myt

NY GRANSKNING. Varken resurser eller lärartäthet är viktigt för hur eleverna presterar i skolan. Det visar en granskning gjord av ekonomerna Stefan Fölster, Anders Morin och Monica Renstig. Istället är mängden tid som lärarna tillbringar med eleverna direkt avgörande för att målen nås.

Publicerad
Annons

Sverige har numera en skola som ger barnen helt olika start i livet. Farhågor om segregering har ensidigt riktats mot skillnader mellan skolor som beror på elevers socioekonomiska bakgrund. Därför har många missat den mycket större klyfta som har skapats, och som är helt oberoende av föräldrars inkomster eller skolval.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons