M kräver mer jämställd skola

Inför en jämställdhetsmärkning av förskolor och skolor som behandlar flickor och pojkar lika. Det föreslår ledande moderater, som också vill att rektorer och blivande lärare ska genomgå en obligatorisk genusutbildning.

Publicerad
Annons

Förskolan har till uppgift att ”motverka traditionella könsmönster”, enligt gällande läroplan. Skolan ska ”aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”.

Men i själva verket befästs könsrollerna i både förskolan och skolan: flickor behandlas som ”små och söta”, pojkar som ”stora och starka”. Agerandet bidrar till ett könssegregerat samhälle, konstaterar moderaternas utvecklingsgrupp i jämställdhetsfrågor, i en delrapport som offentliggörs idag.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons