Kommersiella och politiska hänsyn går före samhällssäkerhet

Vi har idag två aktuella exempel på där trådlös teknik används i tillämpningar som är kritiska ur samhällssäkerhet men där störtåligheten medvetet prioriterats ned av kommersiella eller politiska intressen. Det skriver Peter Stenumgaard, professor på Högskolan i Gävle.

Publicerad
Annons

Allt fler kritiska system i samhällets infrastruktur baseras på trådlös teknik. Trådlös teknik kännetecknas av att vara känslig för störningssignaler i luften om inte särskilda åtgärder vidtas i systemen. De militära erfarenheterna av störningsproblem hos trådlösa system har lett till att man sedan decennier prioriterar störtålighet i de system som är kritiska ur säkerhetssynpunkt. Denna prioritering sker trots ett hårt tryck från kommersiella aktörer som vill sälja in störningskänslig teknik även till militära kunder. Störtålighet kostar dock och i civila tillämpningar leder kommersiella hänsyn alltid till att störtåligheten prioriteras ned till förmån för höga datatakter och att kunna ha många användare i systemen. Denna prioritering gäller tyvärr även i system som är kritiska för säkerheten i samhällets infrastruktur.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons