ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Staten måste ta grepp om skolan”

En central orsak till skolans misslyckande ligger i de kraftigt skilda ekonomiska förutsättningarna i olika kommuner. Finansieringen av skolan måste därför hanteras på nationell nivå, skriver representanter för flera LO-förbund samt Lärarnas riksförbund.

Publicerad
Annons

Den enskilt största utmaningen för den svenska skolan är att se till att alla elever får likvärdiga möjligheter att nå goda kunskapsresultat. Men för att alla elever – oavsett bakgrund, föräldrars utbildningsnivå eller var i landet man bor – ska kunna få likvärdiga chanser, måste skolan bli bättre på att leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag. Om Socialdemokraterna menar allvar med att Sverige ska ha en likvärdig och kompensatorisk skola är det hög tid man på S-kongressen tydligt stävar mot att skapa förutsättningar för att så ska ske.

Laddar…