Miljonsatsning ska ge bättre arbetsmiljö

Stockholmslandstinget satsar 150 miljoner kronor extra de närmaste tre åren för att förbättra arbetsmiljön inom sjukvården. Ett eftersatt område som måste bli bättre om landstinget ska bli en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera personal i framtiden.

Publicerad
Annons

Landstinget är mitt inne i ett stort investeringsprogram där det ska byggas ett nytt jättesjukhus i Solna samtidigt som flera befintliga sjukhus ska renoveras och byggas ut. Det kommer radikalt att förbättra vårdmiljön för patienterna, men det är också meningen att arbetsmiljön ska bli bättre för personalen. Men det dröjer flera år innan satsningarna blir verklighet. Exempelvis kommer det nya Karolinska inteatt stå klart förrän 2017.

I väntan på det går därför landstinget in med 150 nya miljoner. Det är pengar som satsas utöver de ordinarie anslagen för att förstärka arbetsmiljön.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons