”Äldres rättigheter måste få mycket starkare lagstöd”

Vi behöver en rättighetslag för äldre som stärker de äldres rättigheter och som respekterar deras egna önskningar. Det räcker inte med kvalitetsplaner och värdegrundsarbete. Det räcker inte med välvilja, skriver Susanne Dufvenberg, Lena Josefsson och Nina Unesi, S-kvinnor.

Publicerad
Många äldre upplever att deras värde minskar i takt med stigande ålder, skriver artikelförfattarna.

Många äldre upplever att deras värde minskar i takt med stigande ålder, skriver artikelförfattarna.

Foto: Pontus Lundahl/TT
Annons

Den socialdemokratiska partikongressen samlas inom kort och kommer då att ta ställning till många förslag på reformer. Men vården och omsorgen om de äldre är inte ett reformområde. På många områden är förslagen konkreta och tydliga, till exempel förslaget om en allmän förskola från två års ålder eller att gymnasieskolan görs obliga­torisk samt att skolplikten förlängs till dess man är 18 år. Det är bra förslag. Men Social­demokraterna borde vara lika tydliga då det gäller de äldres rättigheter. De gamlas situation är en av de stora välfärdsbristerna. ­Gamla människor är omyndigförklarade i svensk lag. Deras uppfattning saknar betydelse när socialtjänsten bedömer deras behov. 

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons