Männen dominerar stort i SVT:s nyhetssändningar

Män, män, män - med makt. Och någon kvinna - oftast som offer. Så ser det alltför ofta ut i SVT:s nyhetsrapportering visar en färsk rapport som presenteras i dag. Nu ska det ändras.

Publicerad
Annons

I dag presenteras, internt på Sveriges televisions jämställdhetsdag, en utredning gjord av två forskare vid Göteborgs universitet som granskat nyhetsrapporteringen i SVT i ett genusperspektiv. ”Kvinnor och män i nyheterna - en kvantitativ undersökning av nyheterna” heter rapporten gjord av Monica Löfgren Nilsson och Jenny Wiik.
Beställare är Johan Lindén, samhällschef på SVT.

– Undersökningen visar att män är överrepresenterade också i sammanhang och organisationer där kvinnor dominerar. Som ansvarig för hela utbudet anser jag att det är alarmerande.

Forskarna har granskat
samtliga regionala nyhetssändningar vecka 41 och 42 förra året och vecka 11 och 12 i år, samt Rapport och Aktuellt. Totalt rör det sig om 5 407 inslag och 5 312 intervjupersoner. När det gäller kön på de intervjuade är ungefär en fjärdedel kvinnor i Aktuellt och Rapport medan en tredjedel är kvinnor i de regionala nyheterna.

Inte i någon grupp
dominerar kvinnorna, men när det gäller makthavare blir siffrorna anmärkningsvärt
dominerade av män. I de regionala nyhetssändningarna är 74 procent av experterna män och 67 procent av politikerna. Läget är än värre på riksplanet (Aktuellt och Rapport) där 84 procent av experterna och politikerna är män.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons