ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Sverige behöver vässa smitt­spårningen”

Foto: Matthias Balk/DPA/TT

Det behövs ett nationellt omtag kring verktyget testa-spåra-isolera, bland annat för att eliminera nyintroduktion och etablering av virusvarianter. Det skriver Torsten Åkesson, Joacim Rocklöv och Tove Fall.

Publicerad

De flesta västländer hade en undermålig beredskap att möta de behov som uppstod tidigt under covid-19-pandemin¹. Flera länder i Asien och Oceanien har i stor utsträckning undvikit en större allmän smittspridning genom snabba riktade åtgärder följt av smittspårning, provtagning och isolering (på engelska test-trace-isolate, TTI). I Sverige är smittspårning en skyldighet för den behandlande läkaren med stöd i smitt­skydds­lagen och har som ett huvudsyfte att identifiera och informera personer som utsatts för hög smittrisk för att de inte ska föra smittan vidare². Denna uppgift utförs med varierande ambitionsnivå i våra 21 regioner. I den här artikeln vill vi lägga fram förslag på hur TTI i Sverige kan förbättras under pågående pandemi och inför kommande. Ämnet är högaktuellt då TTI är ett nyckelverktyg för att eliminera nyintroduktion och etablering av virus­varianter för vilka vaccinerna har nedsatt effekt. Sverige behöver ett nationellt omtag kring verktyget testa-spåra-isolera.

Laddar…