Skolverket ställer in nationella prov i vår

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och utbildningsminister Anna Ekström (S) under pressträffen om skolan inför vårterminen.
Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och utbildningsminister Anna Ekström (S) under pressträffen om skolan inför vårterminen. Foto: Linnéa Wannefors/TT

Alla nationella prov ställs in under våren 2021, meddelar Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson på en pressträff. Undantaget är årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Hösten har varit ”extraordinär”. Det konstaterar utbildningsminister Anna Ekström (S) på en pressträff på tisdagen.

Bland annat så återgick gymnasieskolorna till distansundervisning i december och vuxenutbildningen har i stor omfattning bedrivits som fjärr- eller distansundervisning under hela hösten.

Även grundskolan har påverkats under lång tid av frånvaro bland elever och lärare och skolor har stängt eller gått över till distans till följd av coronautbrott.

– Det här har präglat hösten. Vi kommer framöver behöva fokusera all tid och kraft i skolan på att eleverna får den undervisning som de behöver för att kunna nå kunskapskraven i skolan och för att pandemin inte ska påverka deras lärande negativt för en lång tid framöver, säger Anna Ekström (S).

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under våren 2021. Undantag görs för elever i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan och årskurs 4 i specialskolan.

Skolverket kommer att erbjuda provuppgifter som är frivilligt för skolorna att använda och som lärarna kan ha nytta av vid bedömning av elevernas kunskaper och vid betygsättning – något som Skolverket kommer att återkomma med mer information om efter jullovet.

Annons
Annons

– Ett beslut att ställa in nationella prov är inte önskvärt. Men det bedöms nödvändigt, säger Anna Ekström.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson berättar mer om myndighetens beslut att ställa in de nationella proven.

– Vi är i ett läge där vi behöver göra anpassningar både på nationell och lokal nivå, säger han.

Fredriksson betonar att beslutet endast gäller nationella prov för våren 2021.

– Det pågår nationella prov den här veckan, och de ska genomföras, säger han.

Ett beslut om att Skolverket under våren inte gör någon nationell insamling av de prov som genomförs, har också tagits.

– Det betyder alltså att lärarna inte redovisar resultaten, säger han.

Ytterligare ett beslut som fattats är att det obligatoriska bedömningsstödet i årskurs 1 utgår våren 2021.

– Det är ett bedömningsstöd man använder för att kartlägga elevers kunskaper och som man använder för att kunna bedöma om stödinsatser. Det är inte obligatoriskt att använda detta bedömningsstöd under våren, säger han.

Den huvudsakliga anledningen till att alla nationella prov ställs in under våren är det läge skolan är i och de svårigheter som finns med att hantera undervisning och ta hand om den verksamhet man ansvarar för, förklarar Fredriksson.

– Att beslutet kommer nu beror på att både lärare och elever behöver framförhållning. Lärare ska planera vårens arbete, lägga upp undervisningen och då är det bra om de redan nu vet att det inte är nationella prov.

– Eleverna behöver veta att det nu kommer att vara andra tillfällen, andra prov, där de kan visa sina kunskaper. De kan inte göra det i nationella prov under våren, säger Fredriksson.

Annons
Annons

Förväntade effekter av de inställda proven är att undervisning som förlorats under året ska kunna tas igen samt att arbetsbelastningen kommer att minska för lärare.

– Vilket är välkommet tror jag i och med att de är tungt arbetsbelastade under den här pandemin, säger Fredriksson.

Peter Fredriksson berättar om de prov som ska genomföras, det vill säga proven i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan och årskurs 4 i specialskolan.

– De proven har en annan funktion än de andra nationella proven. De ska följa upp vad eleverna kan och uppföljningen ska sedan ligga till grund för den fortsatta planeringen och inte minst det stöd som olika elever kan behöva för att klara sin skolgång.

Skolverket bedömer det som viktigt att lärarna också under en pandemi, får koll på vad eleverna kan och vad man behöver ta hänsyn till i den fortsatta planeringen.

– Jag tror vi alla är överens om att man måste kunna läsa, skriva och räkna för att klara den fortsatta skolgången. Därför bedömer vi att de nationella proven för de tidigare årskurserna ska genomföras.

– Det är också viktigt att komma ihåg att de här proven genomförs på ett annat sätt. De är en del av undervisningen och genomförs under en längre period, säger Fredriksson.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons