Nya regler för att undvika trängsel på gymnasier

Utbildningsminister Anna Ekström (S).
Utbildningsminister Anna Ekström (S). Foto: Amir Nabizadeh/TT

Gymnasieskolor ska få nya möjligheter att upprätthålla fysiskt avstånd i sina lokaler, meddelar utbildningsminister Anna Ekström (S) på en pressträff. Gymnasieskolorna kan få gå över till distansundervisning om det krävs.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Utbildningsminister Anna Ekström (S) vill att skolorna ska vara öppna i Sverige så länge det bara går.

– Skolan är vägen till framtid. Men den är också en trygg plats i vardagen här och nu. Vi som samhälle har ett stort ansvar för att skolorna fortsatt ska kunna vara öppna, säger Anna Ekström under en pressträff på onsdagen.

Samtidigt fortsätter coronasmittan att spridas i samhället, och Ekström betonar vikten av att följa de rekommendationer och lokala allmänna råd som finns.

– Vi måste göra rätt. Men vi måste också hjälpa varandra att göra rätt. För att det ska vara lätt att göra rätt ökar vi nu möjligheten att upprätthålla fysiska avstånd i gymnasieskolans lokaler, säger Ekström.

Regeringen kommer att besluta om en ändring i det regelverk som gäller för skolan i pandemin.

– Den ändringen innebär att gymnasieskolan kan gå över, delvis, till fjärr- och distansundervisnings om det krävs för att undvika trängsel i skolans lokaler, säger Ekström.

Ändringen träder i kraft på måndagen den 23 november.

Utbildningsministern betonar dock att det inte ska förekomma mer fjärr- och distansundervisning än vad som behövs och att skolan måste överväga om det är lämpligt att bedriva sån undervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.

Annons
Annons

– Även om fjärr- och distansundervisning kan fungera bra för många elever så kan sån undervisning också vara olämplig för vissa elever, säger hon.

Skolan måste därför noga överväga andra möjligheter för att se till att eleverna håller tillräckligt avstånd, säger Ekström.

Det kan exempelvis handla om att anpassa schemaläggning, tillfälligt använda andra lokaler eller att förlänga skoldagen.

– Just nu så införs hårda restriktioner runt om i Europa precis som vi gör här i Sverige. Men till skillnad från i våras så ser vi inte att skolor stängs i samma omfattning som då.

– Många länder väljer just nu att hålla skolorna i gång. Det är klokt och det är i den linje med den forskning som finns och som också växer fram om att skolan inte är drivande i den här pandemin, säger Ekström.

Ekström påminner även om att skolan inte bara är en plats för lärande för eleverna, utan också en arbetsplats för lärare och annan skolpersonal. De regler som gäller för Sveriges alla arbetsplatser gäller även för skolan.

– Lärare och annan skolpersonal ska kunna jobba hemifrån när de inte måste vara på plats, säger Ekström.

I sista hand kan det bli nödvändigt för gymnasiet att övergå helt till fjärr- och distansundervisning.

– Det vill jag undvika. Det vill många undvika. Och det gör vi bäst genom att ta ansvar tillsammans, säger hon.

Den nya ändringen gäller inte universitet och högskolor.

– Det är klart att det kan väckas frågor när det gäller våra lärosäten hur man hanterar det allvarliga smittspridningsläget och undervisningen på våra universitet och högskolor.

Annons
Annons

Men Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S), understryker att universitet och högskolor har ett stort ansvar att se till så att undervisningen anpassas för att klara av ansvaret att minska smittspridningen.

– Det gäller extra mycket våra universitet och högskolor eftersom många studenter är unga vuxna, och det är också de som Folkhälsomyndigheten nu menar är drivande i smittspridningen.

Högskolor och universitet har ansvar att fatta beslut om hur utbildningen ska bedrivas och vilka åtgärder som krävs för att säkerställa att smittspridningen begränsas, säger Ernkrans.

– Det ska ske utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i samråd med regionala och lokala smittskyddsläkare. Vi följer utvecklingen noga och för en dialog med lärosätena, säger Ernkrans.

Vidare berättar hon att det är tydligt att universitet och högskolor dragit lärdom från nedstängningen under våren, vilket gjort att man under hösten haft lättare att använda digital undervisning.

– De har tagit sitt ansvar och har nu ytterligare skärpt sitt arbete för att minska smittspridningen. Det innebär just nu att den absoluta majoriteten av undervisningen sker på distans. Det gäller också för nya studenter, säger Ernkrans.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons