Ett ordlöst manligt lidande

KULTURDEBATT En färsk rapport visar att sexköpslagen inte har haft så positiva effekter som tidigare har hävdats. Inte heller bilden av vem som prostituerar sig följer schablonerna – bland unga som säljer sex är män i majoritet. Marcus Priftis frågar sig vem som ser de sexuellt utsatta männen.

Marcus Priftis
Publicerad
Annons

Den understundom heta debatt om sexköpslagen som blossade upp i förra veckan känns igen från åtskilliga liknande debatter. Med några undantag tenderar de som debatterar prostitution – oavsett åsikt – utgå från den stereotypa bilden av prostitutionens riktning: att sexuella tjänster uteslutande säljs av kvinnor till män.

Denna vår grundade mening om prostitutionens karaktär har i många år utmanats av ungdomsforskare. Åtskilliga enkätstudier och fältrapporter har slagit fast att andelen killar som haft sex mot betalning faktiskt är större än andelen tjejer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons