Lönsamt beteende

Beteendeanalys är en av trenderna i floran av ledarskapskurser. Att observera hur människor gör i det lilla kan ge stora förändringar, även på kort sikt. Säljchefen Ingrid Höög på företaget Wise förbättrade årsresultatet med nästan 4 miljoner kronor tack vare beteendeförändringar hos sig själv och medarbetarna.

Maria Carling
Publicerad
Annons

Intresset för beteendepsykologi har ökat fort de senaste åren. KBT, kognitiv beteendeterapi, har spritt sig till många områden – från professionell psykologhjälp mot olika slags psykiska problem till självhjälpsböcker om sömnbesvär och barnuppfostran. Nu vill ledarskapsutvecklarna sprida budskapet till näringslivet. Men helt nytt är det inte att fokusera på beteende.

Barbro Dahlbom-Hall har gått på djupet i manligt och kvinnligt beteende under sina ledarskapskurser i många år. Hon menar att alla kan hitta en stadigare plattform som chef genom att komma till insikt om könets betydelse för hur man beter sig i ledarrollen. Inget dominerar vår identitet mer än könet, menar hon.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons