Carina Burman:Sex och satir radikaliserade opinionen på 1700-talet

I ”Pornografi och revolution” behandlar Robert Darnton de böcker som var förbjudna i 1700-talets Frankrike men som ändå lästes. Han visar att det skrivna ordet bidrog till att radikalisera allmänhetens åsikter.

Carina Burman
Publicerad
Annons

Rörelserne i Frankriket äro ohygglige. Det tyckes at konungen kunnat dem förhindra... Alt detta är en följd af det värde man gifvet Franklin, Raynal, Linguet m.fl. Det vore önskeligt, om literaturen återfördes til scholarne och sattes på latin men regeringen blefve hos konungarne på blotta modersmålet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons