ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Ålen behöver ett fortsatt starkt skydd

Redan två år efter det att den europeiska ålplanen trätt i kraft, så började faktiskt mängden ålyngel öka. Vi måste dock komma ihåg att mängden ålyngel som kommer till våra kuster fortfarande är mycket låg i ett historiskt perspektiv, skriver forskarna Willem Dekker, Håkan Wickström och Jan Andersson.

Publicerad

Så här i juletid vill vi uppmana alla att skänka ålen en särskild tanke, oavsett om ni har någon ålrätt på bordet eller inte. Tillsammans med andra ledande ålforskare från hela världen har vi just publicerat en rapport om det oroande tillståndet för jordens olika ålbestånd – Quebec-deklarationen 2014. Här vill vi berätta vad vi vet om läget för den svenska ålen, eller rättare sagt den europeiska, eftersom vi delar ”vårt” ålbestånd med resten av Europa och Nordafrika. Mycket gott har gjorts under senare år och det finns tecken som inger hopp, men vi får absolut inte slå oss till ro.

Laddar…