Lista: Invandrarföreningar vars värdegrunder ska undersökas

Just nu söker en mängd föreningar stöd inför 2010. Hos Stockholms kulturförvaltning finns ett 80-tal ansökningar från invandrarföreningar som sedan Kulturnämndens beslut i förra veckan måste bedömas på ett nytt sätt. Föreningarna måste ha en värdegrund som främjar mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och integration.

SvD
Publicerad
Annons

Föreningen Eritreansk Kultur Forum är bortvald efter Kulturnämndens tydliga beslut, men förvaltningen har fått i uppdrag att också utreda alla tveksamma fall. På tisdagen skickades en lista på 19 föreningar som kan ha relationer till områden med odemokratiska rörelser och regimer. Brevet är offentlig handling men avsett för Amnesty, Forum Syd, Sida och Utrikespolitiska institutet.

Avdelningen för kultur- och integrationsstöd skriver att man vill fördjupa sitt arbete och vara säker på att de föreningar som ges verksamhets- eller projektstöd inte på något sätt stöder odemokratiska regimer. Förvaltningen frågar i brevet om mottagarna har kännedom om nedan nämnda föreningar i Stockholm. Man vill i så fall veta vilken typ av koppling – exempelvis demokratisk eller ickedemokratisk – till respektive ”hemland” de eventuellt har. Kulturförvaltningen önskar ett svar senast den 4 december 2009.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons