Tron på rättsväsendet ska stärkas

Rättssäkerhet Alla som bor i Sverige ska vara säkra på att man får en rättvis och rättssäker behandling den dag man kommer i kontakt med rättsväsendet. Ingen oskyldig ska dömas och den som begär resning ska kunna få stöd. Krav på objektivitet ska gälla också efter avslutad rättsprocess, skriver justitieminister Beatrice Ask som nu tillsätter en utredning.

Publicerad
Beatrice Ask.

Beatrice Ask.

Foto: SCANPIX ARKIV
Annons

Om enskilda ska känna förtroende för rättsväsendet måste brott bekämpas effektivt. Brotten ska utredas och i största möjliga utsträckning leda till åtal. Tiden mellan anmälan och dom ska vara kort. Brottsbekämpningen får dock inte bli så effektiv att den påverkar rättssäkerheten negativt. Varje demokrati måste ha ett rättssystem som säkerställer att oskyldiga inte döms. Rättssäkerheten är avgörande för allmänhetens förtroende.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons