Spekulativt missbruk av tryckfrihetslagen

Både medie- och politikerstormen kring Aftonbladets stort uppslagna publicering av påstådda israeliska organstölder från palestinier som dödats på ockuperade områden fortsätter. Inte minst påtalas den, på sina håll bristande, respekten för press- och yttrandefrihetens okränkbarhet. Bland annat så har Sveriges utrikesminister försökt att förklara dess innebörd för sin israeliske kollega och en upprörd israelisk allmänhet.

Publicerad
Aftonbladet kan inte ta skydd bakom tryckfrihetslagen, skriver Cordelia Edvardson.

Aftonbladet kan inte ta skydd bakom tryckfrihetslagen, skriver Cordelia Edvardson.

Foto: DAN HANSSON (MONTAGE SVD)
Annons

Visst måste vi vara mycket rädda om press- och yttrandefriheten, men det går en hårfin skiljelinje mellan pressens rätt, och ibland plikt, att rapportera om missförhållanden, oegentligheter och brottsmisstanke å ena sidan, och illa underbyggd sensationsjournalistik som kritiklöst sprider rykten och spekulationer å den andra. Aftonbladets kultursida ägnade sig åt det senare.

Obs! Min kritik riktar sig inte mot skribenten, Donald Boström, han har rätt att tycka och skriva vad han vill. Valet mellan att publicera eller inte åligger däremot Aftonbladets redaktörer.
Redan i artikelns inledning borde redaktören ha dragit öronen åt sig. Här hänvisas till en stor konspirationshärva som just nu rullas upp i USA. Spindeln i nätet är en judisk amerikansk rabbin som erkänner att han har köpt livsviktiga organ från fattiga israeler, icke palestinier, för en struntsumma. Varpå han sålde dem vidare till rika amerikaner till det tiodubbla priset.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons