Annons

Så ska återvunnen plast komma till nytta

I dagsläget används den mesta förpackningsplasten som tillverkas till livsmedelsförpackningar. Men på grund av de mycket strikta krav som ställs på hygien och livsmedelssäkerhet kan endast en liten del av den insamlade förpackningsplasten i nyproduktion användas, förklarar Kent Briby.
I dagsläget används den mesta förpackningsplasten som tillverkas till livsmedelsförpackningar. Men på grund av de mycket strikta krav som ställs på hygien och livsmedelssäkerhet kan endast en liten del av den insamlade förpackningsplasten i nyproduktion användas, förklarar Kent Briby.

Ett samhälle som blir allt mer hållbart ställer högre krav på fungerande processer – inte minst inom återvinningsbranschen där det just nu sker flera satsningar på bland annat hanteringen av engångsförpackningar. På Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö jobbar man hårt för att driva förändringsarbetet åt rätt håll.

Sedan 1995 har engångsförpackningar varit producenternas ansvar i Sverige. Tydliga system har angett hur förpackningsavfall, tidningar och reklamblad ska tas om hand. 1 januari 2024 flyttas ansvaret över till kommunerna. Det innebär att det ställs allt högre krav på insamling, sortering och återvinning av förpackningsmaterial.

– Alla kommuner i Sverige ska samla in hushållens förpackningsavfall och informera om förebyggande åtgärder för att minska avfallet. Vidare ska en fastighetsnära insamling av avfall från hushållen införas senast 1 januari 2027. I Eskilstuna och Strängnäs landar det ansvaret hos oss på ESEM, på uppdrag av kommunerna, säger Kent Briby, affärsområdeschef för återvinning på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB.

Stor påverkan på samhället

Återvinning har en stor påverkan på samhället i stort och det finns i dag ekonomiska incitament för att sortera avfall för att minska den andel som går till förbränning. Men ytterligare ekonomiska styrmedel behöver sättas in, menar Kent.

– Genom att du tar vara på avfallet kan nya förpackningar skapas av det återvunna materialet i ett slutet kretslopp. Här behövs ytterligare incitament för att driva förändringsarbetet åt rätt håll, då återvinningen i nuläget är det dyrare av alternativen, säger Kent Briby.

Genom att du tar vara på avfallet kan nya förpackningar skapas av det återvunna materialet i ett slutet kretslopp.

Den omdebatterade plasten

I dagsläget används den mesta förpackningsplasten som tillverkas till livsmedelsförpackningar. Men på grund av de mycket strikta krav som ställs på hygien och livsmedelssäkerhet kan endast en liten del av den insamlade förpackningsplasten i nyproduktion användas, förklarar Kent Briby.

– Det här innebär att mängder av plast går förlorad. Däremot pågår arbete och utredningar som ska möjliggöra att mer återvunnen plast ska kunna används inom livsmedelsindustrin, med hjälp av slutna system och godkända tekniker för full spårbarhet, säger han vidare.

Det här innebär att mängder av plast går förlorad.

 Färgsorteringspåsar i anläggningen.

Plast kan öka hållbarheten hos livsmedel

Att minimera andelen plast i förpackningar har länge uppmuntrats, men sett till exempelvis en färsk varas livslängd har alternativen inte alltid lönat sig.

– Plasten som används till exempelvis gurkor har visat sig kunna öka hållbarheten med flera dagar. Då minskas matsvinnet markant. Ett annat exempel när plast är ett bättre alternativet är då ett företag i sin ambition att minska plasthalten i en ostförpackning utvecklade ett lock av papper istället. Företaget lyckades minska andelen plast med 25 procent, men till priset av en förpackning som blev mycket svårare att källsortera, säger Kent Briby.

Plasten som används till exempelvis gurkor har visat sig kunna öka hållbarheten med flera dagar.

Utvecklingen går åt rätt håll

Kent Briby tror att vi framöver kommer att få se ett ökat samarbete mellan återvinningsbolag och livsmedelsföretag, i framtagandet av hållbara förpackningar. Med drygt 12 år bakom sig på ESEM ser han ljust på framtiden, som en del av ett drivet team i framkant av den pågående omställningen.

– Jag möter varje dag 140 glada kollegor inom mitt affärsområde som alla brinner för att bidra till återvinning och en hållbar utveckling. Tillsammans verkar vi för en fungerande vardag för invånare och företag, med utgångspunkt från Eskilstuna och Strängnäs, avslutar Kent.