Filmcensuren avskaffas

Spektra, TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Regeringen tar nu ett första steg för att avskaffa filmcensuren i Sverige. Enligt en lagrådsremiss ska åldersgränserna på bio finnas kvar medan möjligheten att klippa i film för vuxna tas bort helt.

Enligt förslaget ska censurmyndigheten Statens biografbyrå avskaffas. Åldersgränserna 7, 11 och 15 år ska finnas kvar på bio men fastställandet ska skötas av en ny myndighet, som ansvarar för mediefrågor kring barn och ungdomar. Regeringen kommer att lägga fram en proposition om filmcensur senare i vår. Går den igenom kan beslutet väntas träda i kraft i början av 2011, 100 år efter att filmcensuren infördes i Sverige.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons