Analys

Per Lindvall:”Ränteavdragen borde få stryka på foten”

Per Lindvall

Med Riksbankens sena men välkomna räntesänkning så borde det vara självklart att regeringen möter det genom sänkta ränteavdrag. Statens subventioner av bostadssektorn, om de ska finnas, borde gå till att stimulera nyproduktionen av bostäder och inte till att driva upp priserna på den befintliga bostadsstocken.

Publicerad
Bostadshus vid Hornsbergs strand på Kungsholmen i Stockholm.

Bostadshus vid Hornsbergs strand på Kungsholmen i Stockholm.

Foto: TT
Annons

På det retoriska planet förefaller årets valrörelse mycket handla om vem som kan vara mest ansvarstagande, även om det kommer ett och annat mer eller mindre desperat utspel i andra ofinansierade riktningar. ”Ordning i statsfinanserna” är trots allt den övergripande paketeringen av alla förslag. Sedan är det märkligt att definitionen av vad som är ”ordning” inskränkt sig till det budgetmässiga årliga saldot och inte det mer avgörande hur den offentliga sektorns balansräkning ser ut och inte minst vad som driver dess framtida ”intjäningsförmåga”.

Ansvarstagandet har emellertid inte handlat om att granska hur den genomförda politiken har bidragit till att skapa samhällsekonomiska obalanser, med bostadssektorn som det uppenbara exemplet. Många politiker har uttryckt oro för de snabbt stigande bostadspriserna, framför allt i storstadsområdena, och den analoga utvecklingen av hushållens skulder. Förslagen på åtgärder, som amorteringskrav, har också kommit tätt under det senaste året. Att de själva bidragit till att driva upp bostadspriser och skuldsättning förefaller de inte ha reflekterat över.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons