Åldrandet kan halvera EU:s tillväxt

Eurostats nya befolkningsprognos visar att det bara kommer att finnas två yrkesarbetande för varje pensionär i EU år 2050, mot fyra idag. Det sätter välfärdssystemen under hårt tryck och hotar att sänka den potentiella ekonomiska tillväxten i många europeiska länder.

Mats Hallgren
Publicerad
Annons

Eurostats rapport är en skrämmande läsning. Europas befolkning kommer att minska. Samtidigt stiger andelen äldre och ­andelen människor i arbetsför ­ålder minskar. Ökad invandring kan vara en kompensation, men bara fram till år 2035. Därefter väntas folkmängden minska i absoluta tal. Mot slutet av prognosperioden kommer andelen människor över 80 år att ha tredubblats från 4 till 12 procent, enligt Eurostats prognoser.

De tio nya EU-länderna från Öst- och Centraleuropa innebär ingen lindring för EU som helhet. ”Den polske rörmokaren” kommer att behövas hemma. Befolknings­problemet är lika stort i de nya länderna som i de gamla.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons