Torsten Pettersson:Deckare konfronterar moderniteten

Trots att mycket talade för att trenden skulle bli kortlivad har deckarna överlevt och frodats alltsedan 1800-talet. Sannolikt är det löftet om en lösning på till synes oöverskådliga problem – både mellan pärmarna och i samhället i stort – som gett genren dess livskraft.

Torsten Pettersson
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Detektivromanens framgång är en deckargåta i sig. Redan tidigt på 1900-talet tycktes genren inom sina strikta ramar ha uttömt sin potential – men ändå har den levt kvar och rentav upplevt en renässans kring sekelskiftet 2000. Denna märkliga genomslagskraft skall jag behandla i två streckare kring frågorna: hur kunde deckaren bestå i sin klassiska form från 1800-talet till 1970- talet? Och vad ligger till grund för genrens nya uppsving under de senaste decennierna, inte minst i Sverige?

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons