Recension

Rut Hillarp. Poet och erotiskt geni Rut Hillarp. DagbokenErotiken inspiration för Rut Hillarps poesi

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Poeten Lasse Söderberg kallade en gång den äldre kollegan Rut Hillarps poesi för en ”atonalitet för ögat”. Denna liknelse från musikens värld – upphävandet av grundtonens betydelse och befrielsen från enkla harmonier – tycks mig kunna gälla lika väl för Rut Hillarps liv som hennes verk. Atonalitetsliknelsen fungerar också i hög grad när det gäller den ganska udda biografi över hennes liv som den nära vännen och litteraturprofessorn Birgitta Holm skrivit. ”Rut Hillarp. Poet och erotiskt geni” ges ut samtidigt som en volym med utdrag ur Hillarps dagböcker mellan 1947 och 1991 (urval Birgitta Holm).

Det är lovvärt att ge ut de båda böckerna tillsammans – Rut Hillarps författarskap har uppmärksammats sorgligt lite i den svenska litteraturhistorien, trots att hon inspirerat många av dagens författare. En naturlig komplettering av Atlantis satsning vore att också ge ut en samlingsvolym med dikter och prosa. Efter läsningen av biografin och dagböckerna vill man söka sig direkt till Hillarps egen litterära gärning. Den lusten förstärks ytterligare av att författaren Hillarp delvis försvinner i Birgitta Holms skildring av hennes okonventionella liv. Det ”erotiska geniet” tenderar att överskugga konstnären och yrkeskvinnan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons