”Assistenter behövs för att avlasta lärarna”

Foto: Jessica Gow/TT

För att bäst ta tillvara på de utbildade lärarnas kompetens måste läraryrkets uppdrag renodlas. Vi föreslår därför att lärarassistenter som yrkeskategori inrättas i de svenska skolorna, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och Isak Skogstad, Lärarnas Riksförbund studerandeförening.

Publicerad
Annons

Den svenska skolan har allvarliga problem. Trots att vi både har resurserna, förutsättningarna och kapaciteten som krävs för att bygga ett skolväsende i världsklass saknas tillräckliga åtgärder för att ta oss dit. En ny analys från Universitetskanslerämbetet, UKÄ, visar att det saknas 8 000 lärarstudenter om året för att möta det framtida behovet ute i klassrummen. Det finns helt enkelt inga genvägar till en stärkt skola och förbättrade kunskapsresultat. Lärare måste få vara lärare och koncentrera sig på sitt huvuduppdrag – att åstadkomma god undervisning. Där måste vi börja.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons