Snedvridning hotar civilsamhället

Det civila samhället i Sverige står inför ett systemskifte, där det riskerar att delas in i ett A- och ett B-lag. Avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar bör därför gälla alla organisationer som har allmännyttiga ändamål, skriver Hanna Hallin på tankesmedjan Sektor3.

Publicerad
Exempel från andra länder pekar på att organisationerna på sikt kommer att byta spår om det nu liggande regeringsförslaget går igenom. Akut krishjälp – som soppkök – gynnas medan förebyggande arbtete missgynnas skriver Hanna Hallin, Sektor3.

Exempel från andra länder pekar på att organisationerna på sikt kommer att byta spår om det nu liggande regeringsförslaget går igenom. Akut krishjälp – som soppkök – gynnas medan förebyggande arbtete missgynnas skriver Hanna Hallin, Sektor3.

Foto: FOTO: MÄRTA THISNER OCH AP
Annons

I höstens budget meddelade regeringen att det kommer att bli avdragsgillt att ge gåvor till vissa ideella organisationer. För första gången i modern tid kommer vi att göra avsteg från principen om att stöd till civila samhället ska ske genom fördelandet av skattemedel, när en liten del istället sker genom att varje medborgare själv väljer vilka ändamål som ska stödjas.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons