Ansvariga myndigheter: ”Ingen fara för samhällsviktiga funktioner”

Ett moln av aska drar in högt över Sverige – men så här långt ser det inte ut att ge några andra effekter än att flygtrafiken ställs in.

Enligt Socialstyrelsen förligger exempelvis inga ökade hälsorisker i skuggan av askmolnet från Island.

– Vi ser ingen större hotbild just nu, säger Klas Öberg, chef för Socialstyrelsens enhet för krisberedskap.

Sofia Ström
Publicerad
Annons

Under torsdagen träffades berörda myndigheter för att samordna sina åtgärder och sin information efter att luftrummet över delar av norra Europa stängts på grund av ett askmoln efter ett vulkanutbrott.

På mötet deltog bland andra länsstyrelserna, SMHI, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning, Luftfartsverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som sammankallade.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons