ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD
Alan Asaid:

Översättaren sätter prägel på Nobelpriset

I uppdraget att dela ut litteraturpriset är Nobelkommittén ofta hänvisad till översättningar av kandidaternas verk. Mindre lyckade översättningar kan också ha stjälpt flera författare, vilket framgår av de offentliggjorda utlåtandena från 1900-talets början.

Alan Asaid
Publicerad

Svenska Akademiens uppdrag att dela ut Nobelpriset i litteratur är tätt sammanbundet med frågor kring översättning. Redan från början stod det klart att De Aderton inte skulle förmå bekanta sig med allt på respektive språk. Översättningar och särskilda sakkunnigutlåtanden fick tjäna som oumbärliga, eller oundvikliga, mellanhänder. Vad som sällan uppmärksammats, men som man med någorlunda visshet kan slå fast, är att översättningar ofta spelat en avgörande roll vid flera av de tidigare årens prisbeslut.

Laddar…