Så ska alla kunna få chans att delta

Bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Det är ett sätt att markera att självklara åtgärder inte ska ses som en gåva från goda givare utan en rättighet. Därför föreslår regeringen i dag en ny lag kring detta, skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP).

Publicerad
Annons

Regeringen har nu fattat beslut om en lagrådsremiss med ett förslag som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det är ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor. Att införa bristande tillgänglighet som en form av diskriminering handlar om att öka friheten för den enskilde i det dagliga livet. Genom att lagstifta mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet får människor med funktionsnedsättning ett verktyg att agera och genomdriva sina rättigheter.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons